Stratejik Kalkınma Planı

Sürdürülebilir bir gelecek için ülkemizin stratejik kalkınma planlarına etkin şekilde katkıda bulunuyoruz.

Ekip Çalışması

Kalkınmada topyekün ve birlikte çalışma perspektifiyle tüm sektörlerde çalışmalar yapıyoruz.

Gelecek Tasarımı

Sürdürülebilir kalkınma modeli ile daha iyi bir gelecek için ulusal ve uluslararası projeler üretiyoruz.

Çevresel, Ekonomik & Sosyal Kalkınma

Bütüncül perspektifle sosyal ve ekonomik eşitsizliğin giderilmesini hedeflemekteyiz.

Yaşam Kalitesi & Refah Artışı

Herkesin her yaşta gelirini ve yaşam kalitesini artırmayı, fırsat eşitliği ilkesi ile hedeflemekteyiz.

Dezavantajlıların Güçlendirilmesi

Kadın, çocuk, yaşlı, engelli gibi tüm dezavantajlı grupların toplumsal ve ekonomik gelişmesini hedeflemekteyiz.

Yaşamboyu Eğitim & Becerinin Kazandırılması

Kaliteli ve nitelikli eğitim anlayışıyla beşeri sermayenin yetkinliklerinin artırılmasını hedeflemekteyiz.

İnsan Kaynaklarının Tüm Sektörlerde Gelişimi

İş sağlığı ve güvenliği ilkesi ile insana yaraşır iş kültürünü ve sektörler arası işbirliğini hedeflemekteyiz.

Çevre & Doğa Sistemlerinin Korunması

Dengeli planlamayla iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılarak farkındalığın artırılmasını hedeflemekteyiz.

Su & karasal biyoçeşitliliğin korunması

Suu kaynakları ve karasal ekosistemin korunmasını, sürdürülebilir ve verimli kaynaklar kılmayı hedeflemekteyiz.

Sürdürülebilir üretim & tüketim

Kendi kendine yeterliliği,temel ihtiyaçların giderilmesini ve yoksulluğun azaltılmasını hedeflemekteyiz.

İnovasyon & Ar-Ge & Rekabetçilik

Sanayileşmenin moderneleşmesi yoluyla yeni buluşların ve teknolojik gelişimin geliştirilmesini hedeflemekteyiz.

Etkin Yönetim & Kurumsal Kapasite Artışı

Kamu-özel-üniversite-sivil toplum kuruluşları arası işbirliğini ve kurumsal kapasite artışını hedeflemekteyiz.

Yönetişim & Demokrasi & İnsan Hakları

Sosyal adalet ilkesi ile ayrımcılıkla mücadeleyi, cinsiyet eşitliğini ve insan haklarına saygıyı hedeflemekteyiz.
skd

Derneğin Kuruluş Amacı

Dernek, ulusal ve uluslararası düzeyde sivil toplum alanında, mirasçılık yerine emanetçiliği benimseyerek geçmişten gelen sorun ve ihtiyaçların gelecek nesle azaltılarak teslim edilmesi bakış açısıyla sürdürülebilir kalkınmayı, hayat boyu öğrenmeyi, sosyal içermeyi ve insan ile tüm canlıların haklarına saygıyı artırmaya, kaynakların bilinçli olarak tüketilmesini sağlayarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamının ve kalkınmasının planlamasını yapmaya, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarına ve çevreyi ve tüm canlıların yaşam kalitesini korumaya yönelik çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.

11

Çalışma Konusu

5

Proje Sayısı

12

Etkinlik Katılımı

İletişim Bilgileri

Soru, görüş ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
(+90) 541 432 55 77
info@surdurulebilir.org